Adatvédelmi nyilatkozat

Mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelése, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak. A személyes adatok kezelése és feldolgozása során különös gondot fordítunk az alábbiak betartására:

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

Különös tekintettel vagyunk az 5 cikkben foglaltakra, amely az adatok tisztességes gyűjtésére és törvényes tárolására vonatkozik.

Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a 8. cikk tartalmára, amely szavatolja, hogy az érintetteknek (ügyfeleinknek) lehetősége legyen a személyüket érintő tárolt adatok megismerésére, helyesbítésére, illetve törlésére. Ezzel kapcsolatban minden tájékoztatást és asszisztenciát megadunk bármely elérhetőségünkön, úgy mint írásban, személyesen, telefonon, vagy email formájában. A módosításokat 24 órán belül végrehajtjuk.

Az adatok megadásának módja: önkéntes.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

Különös tekintettel a 154.$ - 156.$ paragrafusok tartalmára a személyes adatok kezeléséről.

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény

Ügyfeleink adatait, továbbá a gazdasági tevékenységünkhöz kapcsolt bizonylatok (rendelések, számlák, egyéb értékesítési dokumentumok) a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi hitelesítése érdekében utólagosan visszakereshető módon iktatjuk és tároljuk, összhangban a 2000. évi C. törvény előírásaival.

Regisztrált ügyfeleink személyes adatait harmadik fél részére semmilyen célból vagy okból át nem adjuk. Megrendelés esetén azonban az ügyfél szállítási címét és telefonszámát a futárszolgálatnak átadjuk, anélkül nem lehet kézbesíteni.

Harmadik fél által nyújtott statisztikai szolgáltatás keretében rögzítésre kerülnek olyan technikai jellegű adatok, mint az ip cím, képernyőfelbontás, böngésző típusa, stb. amelyeket a felhasználó által megadott adatokhoz semmilyen formában nem kötünk.

A felhasználó önkéntes döntése alapján hírlevél szolgáltatásra feliratkozhat, a feliratkozáskor megadott adatokat harmadik félnek át nem adjuk.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-81103/2014.

(Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Tájékoztatás a weboldallal, termékekkel kapcsolatos információkról, aktuális akciókról)