Adatvédelmi nyilatkozat

Mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelése, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak. A személyes adatok kezelése és feldolgozása során különös gondot fordítunk az alábbiak betartására:

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

Különös tekintettel vagyunk az 5 cikkben foglaltakra, amely az adatok tisztességes gyűjtésére és törvényes tárolására vonatkozik.

Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a 8. cikk tartalmára, amely szavatolja, hogy az érintetteknek (ügyfeleinknek) lehetősége legyen a személyüket érintő tárolt adatok megismerésére, helyesbítésére, illetve törlésére. Ezzel kapcsolatban minden tájékoztatást és asszisztenciát megadunk bármely elérhetőségünkön, úgy mint írásban, személyesen, telefonon, vagy email formájában. A módosításokat 24 órán belül végrehajtjuk.

Az adatok megadásának módja: önkéntes.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

Különös tekintettel a 154.$ - 156.$ paragrafusok tartalmára a személyes adatok kezeléséről.

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény

Ügyfeleink adatait, továbbá a gazdasági tevékenységünkhöz kapcsolt bizonylatok (rendelések, számlák, egyéb értékesítési dokumentumok) a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi hitelesítése érdekében utólagosan visszakereshető módon iktatjuk és tároljuk, összhangban a 2000. évi C. törvény előírásaival.

Regisztrált ügyfeleink személyes adatait harmadik fél részére semmilyen célból vagy okból át nem adjuk. Megrendelés esetén azonban az ügyfél szállítási címét és telefonszámát a futárszolgálatnak átadjuk, anélkül nem lehet kézbesíteni.

Harmadik fél által nyújtott statisztikai szolgáltatás keretében rögzítésre kerülnek olyan technikai jellegű adatok, mint az ip cím, képernyőfelbontás, böngésző típusa, stb. amelyeket a felhasználó által megadott adatokhoz semmilyen formában nem kötünk.

A felhasználó önkéntes döntése alapján hírlevél szolgáltatásra feliratkozhat, a feliratkozáskor megadott adatokat harmadik félnek át nem adjuk.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-81103/2014.

(Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Tájékoztatás a weboldallal, termékekkel kapcsolatos információkról, aktuális akciókról)

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ GDPR 13. cikkének megfelelően 

A GM Üvegezők Boltja Kft. A GDPR 13. cikkének megfelelően a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:

A személyes adatainak kezelője, az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei:

GM Üvegezők Boltja Kft.

Székhelye:  1224 Budapest, Bartók Béla út 31. 

Cégjegyzékszáma: 01 09 060648

Adószáma: 10214981-2-43

Képviselője: Ifj. Gáspár Miklós ügyvezető igazgató

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-81103/2014.

További elérhetőségeink a honlapunkon (https://gmuvegezok.hu/kapcsolat) érhetők el.

Az általunk kezelt személyes adatai:

A regisztrációval a következő személyes adatait kezeljük: név, e-mail cím, amennyiben megadta: postai cím, telefonszám.

A személyes adatai tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy kapcsolatos tarthassunk Önnel, marketing és tájékoztató anyagokat küldhessünk Önnek.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az email címe vásárlás alkalmával adott felhatalmazás során, üzletkötőnk partnereként, kiállításon, konferencián, ügyféltalálkozón való kapcsolatfelvétel, honlap vagy promóciós regisztrációval, illetve publikus adatbázison keresztül került a birtokunkba. A megadott adatokat harmadik félnek át nem adjuk.  Adatait a törvényeknek megfelelő módon kezeljük ! 

A személyes adatainak címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

A marketinges és online területen munkát végző munkatársaink.

A személyes adatai tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

A személyes adatait csak addig kezeljük, amíg szeretné tartani velünk a kapcsolatot és szeretne tőlünk marketing, illetve tájékoztató leveleket kapni. A személyes adatait legkésőbb a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

A hozzájárulás visszavonása:

Önnek joga van a hozzájárulás visszavonásához, ilyen esetben a hozzájárulás visszavonását követően nem tartunk Önnel kapcsolatot és nem küldünk Önnek marketing és tájékoztató anyagokat.

Minden egyes levélben lehetőséget biztosítunk Önnek az adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonására, ehhez a levélben foglalt „Leiratkozás” gombra kell kattintani. 

Tájékoztatunk, hogy a hozzájárulásának visszavonása (tehát leiratkozása) nem érinti viszont a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelésünk jogszerűségét.

A személyes adataival kapcsolatos egyéb jogai:

Önnek joga van kérelmezni tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Weboldal: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391-1400