Általános Kereskedelmi Feltételek szerint

 

8. Jótállás (garancia) 

A Kft. az általa értékesített termékekre a 151/2003. (IX.22.)  Korm. rendeletben foglaltak szerint, valamint a Ptk. szerint vállal jótállási kötelezettséget. 

A jótállási igényre alapított, de nem közvetlenül a termék hibájából származó, úgynevezett közvetett károk megtérítését a Kft. kizárja.

  

9. Szavatosság 

A szavatossági igény egyébként azonos a 7. pont alatt megemlített reklamációkkal, éppen ezért az abban a pontban már ismertetett jogszabályi rendelkezéseket kell a szavatossági igények érvényesítésére nézve alkalmazni. A szavatossági igények érvényesítésének részletes feltételeit, nemkülönben az ahhoz kapcsolódó, nem egy esetben jogvezető határidőket a Ptk. tartalmazza.

Az előző bekezdésben foglaltakon kívül a Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. sz. törvény szabályait, s a megrendelő szavatossági igényének értékelésénél e törvény rendelkezéseit szintén figyelembe veszi. 

Az áru visszaküldéséhez minden esetben szükség van a Kft. előzetes jóváhagyására. Téves vásárlás esetén a Kf.-nek nem áll módjában az áru ellenértékének visszatérítése, cseréje.  

A szavatossági igényre alapított, de nem közvetlenül a termék hibájából származó, úgynevezett közvetett károk megtérítését a Kft. kizárja.